Маркетингові дослідження

Розвиток будь-якого підприємства, установи, організації в сучасному суспільстві неможливий без достовірної, об’єктивної та своєчасно отриманої інформації. Маркетингові дослідження необхідні для прийняття важливих рішень, короткострокового та довгострокового планування, а також для визначення можливих напрямків розвитку власного бізнесу.

 Завдання, які вирішуються:

Здійснення сегментації ринку:

 • встановлення потенціалу ринку і швидкості реагування різних сегментів;
 • вибір цільових ринків і складання коротких демографічних оглядів, образу життя, характеристики засобів інформації та іміджу товару.

Дослідження реклами:

 • визначення відношення між продажем та інтенсивністю рекламної кампанії;
 • оптимізація сполучення різноманітних видів та засобів реклами;
 • здійснення оцінки ефективності реклами.

Дослідження цін:

 • розробка цінової політики;
 • дослідження ініціалізації та реакції на зміну цін.

Дослідження розподілу продукції:

 • визначення позицій учасників каналу розподілу;
 • визначення інтенсивності покриття оптовими та роздрібними продавцями.

Дослідження товару:

 • тестування концепції;
 • визначення оптимального дизайну товару;
 • позиціонування та репозиціонування торговельної марки.